Conseller de seguretat ADR

Conseller de seguretat

Les empreses que transporten mercaderies perilloses per carretera o que siguin responsables de la càrrega o descàrrega vinculades a aquest transport han de tenir designat almenys un conseller de seguretat per prevenir els riscos a les persones, als béns o al medi ambient inherents a aquestes activitats.

Conseller de Seguretat per al Transport de Mercaderies Perilloses per carretera (ADR)

 • Elaboració de manuals d’operacions i seguretat.
 • Revisió inicial de les instal·lacions i vehicles.
 • Supervisió del compliment de la normativa sobre Transport i Instal·lacions.
 • Assessorament permanent a l’empresa.
 • Elaboració de documents i cartes de port.
 • Formació continuada del personal implicat en les operacions.
 • Redacció de l’Informe Anual.
 • Emissió de Parts d’Accident.
 • Visita tècnica a les instal·lacions.
mercancias_peligrosas-300×180

Alguns tipus d’empreses que operen amb MERCADERIES PERILLOSES:

 • Indústria química (productes de neteja).
 • Cooperatives agràries.
 • Empreses de transport de càrrega fraccionada.
 • Fabricants de productes cosmètics i perfumeria.
 • Gestors de residus.
 • Gasolineres.
 • Distribuïdors de productes petrolífers.
 • Empreses de tractament d’aigües.