Coordinador de Seguretat i Salut

CSS - Coordinador de Seguretat i Salut

ROVITEC és una empresa especialitzada en el camp de la seguretat i salut laboral que compta amb una àmplia experiència en el sector de la construcció.

Des de la seva constitució l’any 2007 ha estat dissenyant, desenvolupant i millorant una metodologia pròpia per a poder exercir amb total garanties les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en les obres, complint amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta metodologia està pensada per a salvaguardar les responsabilitats del PROMOTOR, i aconseguir implantar la cultura preventiva a les obres per baixar els nivells de sinistralitat.

En l’actualitat, ROVITEC està present en nombroses obres, mantenint-se ferms en la seva particular visió sobre la coordinació de seguretat i salut, ja que es tracta d’una tasca amb elevada responsabilitat i que comporta un especial desenvolupament, necessita de mitjans humans especialitzats (Arquitectes, Arquitectes tècnics, Enginyers, Enginyers tècnics) amb amplis coneixements tècnics, no només en execució d’obres, sinó també en matèria de seguretat i salut laboral.

Els serveis que els oferim són:

Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució en:

  • Obra d’Edificació (Habitatges, Centres Comercials, Hotels, Aparcaments, etc)
  • Obra Industrial (Polígons, Indústries, Energies Renovables, Instal·lacions, granges etc)