Formació teòrica i pràctica

Assessorem sobre formació

ROVITEC l’assessora sobre les formacions que realment necessita i li ofereix els cursos formatius d’acord amb la normativa vigent, així com les del Conveni General del sector de la Construcció, Acord estatal del Metall i Conveni General de la Fusta i el Moble (6 hores, 20 hores , 60 hores, aparells elevadors, altura,…).

oficina_1
carpetes_1

Formació in company o a les nostres oficines

Formació en línia sota tutoria

Formació genèrica i específica del lloc de treball

Formació periòdica

Formació "Segon cicle de formació per oficis" (6h / 20h) segons Conveni

General de la Construcció, Metall, Fusta i Moble

Formació Nivell Bàsic en PRL (30h / 50h)

Formació Nivell Bàsic en PRL a les obres (60h). RECURS PREVENTIU

Formació teoricopràctica en la manipulació de plataformes elevadores

Formació teoricopràctica en la conducció de carretons elevadors

Formació en la manipulació de Productes Químics

Formació en Primers Auxilis

Formació Riscos Ergonòmics

Actuació davant d'una situació d'emergència i incendis

Formació in company o a les nostres oficines

Formació en línia sota tutoria

Formació genèrica i específica del lloc de treball

Formació periòdica

Formació "Segon cicle de formació per oficis" (6h / 20h) segons Conveni

General de la Construcció, Metall, Fusta i Moble

Formació Nivell Bàsic en PRL (30h / 50h)

Formació Nivell Bàsic en PRL a les obres (60h). RECURS PREVENTIU

Formació teoricopràctica en la manipulació de plataformes elevadores

Formació teoricopràctica en la conducció de carretons elevadors

Formació en la manipulació de Productes Químics

Formació en Primers Auxilis

Formació Riscos Ergonòmics

Actuació davant d'una situació d'emergència i incendis

CONSULTI'NS QUINA FORMACIÓ NECESSITA REALMENT
No malgasti els crèdits de formació contínua. Conservi el seu crèdit i utilitzi'l de manera efectiva per formar el seu personal. Deixi la implantació de la prevenció de riscos laborals als experts.