LOPD

Els nostres serveis en protecció de dades

La protecció de les dades generades o recopilades per la seva empresa, és una qüestió de vital importància i una obligació legal. Amb l’entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades, s’ha obert un nou marc normatiu pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

La protecció de dades de caràcter personal, estableix una sèrie d’obligacions a nivell legal, organitzatiu, formatiu i informatiu per a totes les empreses, professionals i administracions públiques que siguin titulars de dades de caràcter personal.

Recordeu que el desconeixement no eximeix, les empreses públiques i privades, del compliment de la normativa i per tant tampoc els treu de rebre les sancions econòmiques que suposen el seu incompliment.

Tant l’obligació de complir amb la llei com les sancions no tenen res a veure amb la mida de l’empresa ni amb el tipus d’activitat. Tots som iguals davant la llei.

ROVITEC, li ofereix el servei de consultoria i implantació de l’actual marc normatiu de manera personalitzada, tenint en compte la seva estructura empresarial i àmbit d’actuació i establint unes propostes d’actuació concretes que permetin aplicar la legislació vigent.

Els nostres serveis inclouen una adaptació integral de totes les àrees de la seva empresa.

ADEQUACIÓ I IMPLANTACIÓ

Avaluem el grau de compliment de l’empresa. Adeqüem i implantem tots aquells processos i procediments necessaris per al correcte compliment. Ens encarreguem de tota la tasca administrativa i assessorament de la part tècnica.

MANTENIMENT

Suport permanent per a consultes i assessorament tècnic. Actualització de documentació. Informació dels canvis de normativa. Visites periòdiques de seguiment i control.

VIDEOVIGILÀNCIA

Analitzem el compliment de la normativa pel que fa a la ubicació de les càmeres i proporcionalitat de les imatges. Captació i gravació de les imatges d’acord amb la normativa.

ADEQUACIÓ WEB

(LSSICE i Política de Cookies) Analitzem la pàgina web i l’adeqüem a la Llei 34/2002 LSSICE. Avís legal i política de privacitat.

AUDITORIA DE CONTROL

Amb l’objectiu de verificar l’estat de compliment de la seva empresa respecte al marc legal i assessorar-lo en les millores continuades de la seva empresa.

FORMACIÓ

Impartim els cursos formatius in company per a directius i responsables de les organitzacions, usuaris i treballadors, en funció de les responsabilitats i obligacions de cada grup. Ens encarreguem d’impartir la formació necessària i adequada, per tal que els usuaris de la informació tinguin un coneixement de la filosofia de la protecció de dades i de la seva aplicació pràctica, amb l’objectiu de donar a conèixer el marc legal, no cometre faltes que podrien suposar una sanció o violació de seguretat.

ADEQUACIÓ I IMPLANTACIÓ

Avaluem el grau de compliment de l’empresa. Adeqüem i implantem tots aquells processos i procediments necessaris per al correcte compliment. Ens encarreguem de tota la tasca administrativa i assessorament de la part tècnica.

MANTENIMENT

Suport permanent per a consultes i assessorament tècnic. Actualització de documentació. Informació dels canvis de normativa. Visites periòdiques de seguiment i control.

VIDEOVIGILÀNCIA

Analitzem el compliment de la normativa pel que fa a la ubicació de les càmeres i proporcionalitat de les imatges. Captació i gravació de les imatges d’acord amb la normativa.

ADEQUACIÓ WEB

(LSSICE i Política de Cookies) Analitzem la pàgina web i l’adeqüem a la Llei 34/2002 LSSICE. Avís legal i política de privacitat.

AUDITORIA DE CONTROL

Amb l’objectiu de verificar l’estat de compliment de la seva empresa respecte al marc legal i assessorar-lo en les millores continuades de la seva empresa.

FORMACIÓ

Impartim els cursos formatius in company per a directius i responsables de les organitzacions, usuaris i treballadors, en funció de les responsabilitats i obligacions de cada grup. Ens encarreguem d’impartir la formació necessària i adequada, per tal que els usuaris de la informació tinguin un coneixement de la filosofia de la protecció de dades i de la seva aplicació pràctica, amb l’objectiu de donar a conèixer el marc legal, no cometre faltes que podrien suposar una sanció o violació de seguretat.